Терроризмтой холбоотой гадаад, дотоодын мэдээ, мэдээллийг цуглуулах, түүнд дүн шинжилгээ хийж төр засгийн удирдлага болон гишүүн байгууллагуудад танилцуулах, Монгол Улсын терроризмоос сэргийлэх үйл ажиллагааг бүхэлд нь уялдуулан зохицуулж нэгтгэн удирдахад оршино.

ТЕГ-ЫН ДАРГА БӨГӨӨД ТТАЗЗ-ИЙН ДАРГА, ХУРАНДАА Д.ГЭРЭЛ
Мэдээлэл
Бүгд Найрамдах Беларус Улс, НҮБ-ын Терроризмтой тэмцэх албатай хамтран 2019 оны 9 дүгээр сарын 3-4-нд Беларус улсын Минск хотноо зохион байгуулсан “Инновацийн аргаар болон шинэлэг буюу шинэ тутам гарч буй технологи хэрэглэх замаар терроризмтой тэмцэх” олон улсын өндөр хэмжээний бага хура...
Танилцуулга: Арилжааны банкууд дараахь бодлого, хөтөлбөр, журам, хянан шалгалтын үйл ажиллагааг явуулах шаардлагатай: Терроризм, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой хориг арга хэмжээний жагсаалтад орсон хүний хөрөнгө, санхүүгийн эх үүсвэрийг тогтоох, түүнийг царцаах, энэ тухай эрх бүхий байгуул...
“Терроризмтой тэмцэх тухай хууль”-ийн дагуу Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй аливаа хүн, хуулийн этгээд, тэрчлэн гадаад улсад үйл ажиллагаа явуулж буй Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээдийн зүгээс хориг арга хэмжээний жагсаалтад орсон хүн, хуулийн этгээдэд санхүүгийн г...
“Терроризмтой тэмцэх тухай хууль”-ийн дагуу Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй аливаа хүн, хуулийн этгээд, тэрчлэн гадаад улсад үйл ажиллагаа явуулж буй Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээдийн зүгээс хориг арга хэмжээний жагсаалтад орсон хүн, хуулийн этгээдэд санхүүгийн г...
1. Санхүүгийн зорилтот хориг арга хэмжээ Монгол Улсын ямар хууль тогтоомжоор зохицуулагддаг вэ?  Терроризм ба үй олноор хөнөөх зэвсэгтэй холбоотой санхүүгийн зорилтот хориг арга хэмжээ авах эрх зүйн зохицуулалт нь одоогоор дараах хоёр хуулинд тусгагдсан байна. –    ...
GUIDELINES TARGETED FINANCIAL SANCTIONS RELATING TO TERRORISM, PROLIFERATION OF WMDs AND THEIR FINANCING   INTRODUCTION   These guidelines are issued pursuant to article 6.1.4 of Anti-terrorism law.   These guidelines are issued by the Financial Information Unit (F...
Нэг. Терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэх эрсдлийн үнэлгээний тухай ойлголт               Терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдлийн үнэлгээ гэдэг нь террорист байгууллага, бүлэглэл, этгээдийн болон террор...
Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэх гэж юу вэ? Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх нь хүний амь нас, хүрээлэн буй орчин, дэд бүтэц, цаашлаад олон улсын энх тайван, аюулгүй байдалд ноцтой хор уршиг учруулж байна. Террорист байгууллага, бүлэглэл болон бусад этгээдийн зүгээс түүнийг ол...
Хориг арга хэмжээ НҮБ-ын Дүрмийн дагуу НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөл нь олон улсад энх тайван, аюулгүй байдлыг бий болгох, түүнийг сахин хамгаалахтай холбоотой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхээр заасан. НҮБ-ын Дүрмийн 41-р зүйлд “НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлөөс зэвсэг, хүч хэрэглэхгүйгээр хориг арга хэмжээ б...
Зохицуулах зөвлөлийн 2019 оны ээлжит хоёрдугаар хурал 2019 оны 7 дугаар сарын 19-ны өдөр Зохицуулах зөвлөлийн гишүүн байгууллага Эрүүл мэндийн яаманд зохион байгууллаа. Ээлжит хурлаар "Терроризмд турхирч, хүчирхийлэл дагуулж буй экстремизм, радикалчлалаас урьдчилан сэргийлж тэмцэхэд бүх н...